Akutte Telefonnumre

AKUTTE TELEFONNUMRE/FJORDHUSENE

 

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Manøvej 25, 4700 Næstved:

Vagtcentralen – døgnberedskab: 5572 0805. Nummeret kan anvendes i alle andre sagstyper, der kræver myndighedsassistance, her og nu….

I ikke prioriteret rækkefølge kan beboere/bestyrelsen gøre brug af flg. ”akutte tlf. nr.”:

 

Årsag – fejlkilde Kontakt telefon
Brand – redning – politi 112 der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller opstået brand
  112 der er fare for liv, ejendom eller miljø
  112 der er akut brug for politiets udrykning, ambulance, brandvæsen eller miljøberedskab.
Ikke akut er 114

114 er politiets servicenummer, som skal benyttes, hvis:

114 du vil anmelde en forbrydelse, hvor der ikke er akut behov for politiets udrykning,

114 du har brug for oplysninger eller vejledning om f.eks. tilladelser eller lignende, der udstedes af politiet

114 du har oplysninger eller tip til politiet om en forbrydelse eller lignende

Ring 1812, hvis du har brug for hjælp til et dyr i nød -Påkører et rådyr, som overlever påkørslen,

-Ser en flok får på en mark, der ikke har adgang til vand

-Har mistanke om, at din nabo har fået flere dyr, end vedkommende kan tage sig af

Fjordhusenes område  
 Internet virker ikke 70 70 40 44 foreningsservice@yousee.dk     Kunde nr. 6027549
Ingen vand / ledningsbrud etc.

I FJORDHUSENES OMRÅDE

23 71 13 42 Driftsleder Flemming Enggaard, Karrebæk Vandforsyning
Vandskade inde huset

1.       luk for hovedhanen på Badeværelset/toilet

2.       kontakt VVS*

3.       kontakt evt. eget forsikringsselskab

*55 72 26 20 /mail@dahls-vvs.dk (Nødret – begræns skade) *55 75 00 00/55 72 03 17 www.v-joergensen.dk (-/-) Eget forsikringsselskab ad indboforsikring ??

Fjordhusene: 

Købstædernes forsikring/Bygningsbrand: 33457560/skadeafdelingen

Email: skade@kfforsikring.dk Kunde nr. 1222291/Police nr. 203197

Brud på kloak/pumpesvigt 40891811 eller 91242424 Toms Kloakservice. Sender først ”Pumpevagten”. Fra hus til hovedledning er på ejers regning. Hovedkloark og pumper er på foreningens regning.
Ingen strøm i HUSET! 70 60 2070,   A. O. Carstensen ”vores elektriker” døgnvagt/akut tlf.
Ingen strøm i Fjordhusenes område

Kontroller først egne sikringer og eget

HFI eller HPFI relæ! Har naboen strøm?

70 29 29 29 / eller; seas-nve.dk 
Knust termorude 21 45 29 55 /Næstved Glas v. Mogens Christensen.

Skade dækkes af Købstædernes Forsikringsselskab uden selvrisiko for foreningen.

Der skal dog først ske anmeldelse til selskabet/33 45 75 60

Danland / Dancenter Hotline Til kontoret er 72178165. Åbningstider varierer henover sæsonen og opdateres på vores hjemmeside.

Til hotline. Dette nummer er 29242269 og er tiltænkt gæster der har problemer udenfor vores åbningstid i Karrebæksminde.

Hotlines åbningstider varierer og oplyses når der ringes på nummeret. Når hotline er åben er Malene og jeg på skift bagvagt, hvis der er noget der kræver lokal assistance.

Skorstensfejeren Skorstensfejermester Klaus Nielsen 40871223
Lavpris-laase.dk   DØGNVAGT på Sydsjælland
Næstved, Vordingborg, Haslev
Ring 70227206

 

Bemærk: Tilkald af akut hjælp ved skader bør – så vidt det er muligt – meddeles til bestyrelsen.

Vær opmærksom på, at hvis en beboer på eget initiativ rekvirerer skadeservice til en skade – der efterfølgende viser sig ikke at være dækket af Fjordhusenes kollektive bygningsbrandforsikring – så kan beboeren ende med at skulle betale for den rekvirerede skadeservice.

Det er derfor vigtigt at følge proceduren, som er følgende:

begræns skade  → orientér bestyrelsen  → formanden@fjordhusene4736.dk 
  kontakt forsikringsselskabet → følg forsikringens instruks

Bestyrelsen  november-2020

Hits: 1275

Rating: 4.8/5. From 4 votes.
Please wait...