Kort info om ladestandere.

Der har været en del henvendelser omkring lade stander/ el-stik til ladning af biler.

Nogle henvendelser går på at man er utryg, hvis naboen anskaffer sig en. Kan der ske skader på ens installationer eller er der fare for brand? 

Det korte svar: Montering af lade stander / el-stik foretages kun af autoriserede virksomheder. Derved sikre vi at der ikke vil være brandfare eller risiko for fejl på andre tekniske installationer, apparater m.m.

Status på forslag til generalforsamlingen.

Bestyrelsen er klar med et forslag som fremlægges på førstkommende generalforsamling. Indtil da er det ikke lovligt at lade biler fra husene.

Forslaget beskriver at der er 2 muligheder for ladning af bil fra hus. 1) En lade stander som monteres af en af udbyderne på området. F.eks. Clever. 2) Montering af et el-stik af en autoriseret elektriker (grise tryne). Strømmen tages direkte fra el- skabet og har sin egen sikringsgruppe og HFI- relæ.

Forslaget indeholder også retningslinjer for monteringen på husene, hvor der tages hensyn til arkitektur, ensartethed, praktiske tekniske ting, så som ledningsføring fra hus til bil m.v.

Anden info.
Der er rigelig strøm til ladning af bil i hvert enkelt hus og der er en meget stor kapacitet på hovedstrøm forsyningen, faktisk så meget, at over halvdelen af husene kan oplade en bil samtidig. Det betyder at der ikke vil være problemer på dette område de næste mange år.

På teknisk udvalgs vegne

Torben
formanden@fjordhusene4736.dk

Hits: 83

Rating: 5.0/5. From 6 votes.
Please wait...