Oplevelser i Karrebæksminde

Prøv vores vandrestier Oplev en varieret og smuk kystnatur. Oplev et modeleret istidslandskab. Oplev et unikt levested for utallige plante- og dyrearter og ikke mindst et meget rigt fugleliv. Prøv … Læs mere

Enø Digelaug

Enø Digelaug er kommet godt igang efter nedsættelsen af digelauget tilbage i september 2021. Efter et par møder er bestyrelsen konstitueret med Kurt Eriksen som Formand og Ole Franke som … Læs mere