Digeprojektet er skudt i gang

Nyheder

25-02-2022

Digeprojektet er skudt i gang.

Digelauget har indbudt 6 firmaer til udbudsrunden for etablering af diget på Lunghave og Enø.

Den 22. februar var der inviteret til besigtigelsestur på Lungshave/ Enø. Alle 6 firmaer mødte interesseret frem og deltog i spadseretur fra Kanalen, over lystbådehavnen, over stejlepladsen, gennem  Fjordhusenes område, over dæmningen og ud langs Enøkystvej frem til Lysstøberiet.

Efter en kaffepause fortsattes ved kystsiden med start ved Strandvejen 31-24 og videre på havdiget frem til Vinterbaderne med afslutning ved opgangen til Græshoppen.

Her blev der efter en kort spørgerunde sagt farvel til de seks firmaer med ønsket om at se gode og ikke for dyre tilbud fra alle.

Tidsfristen for at afgive tilbud er den 22. marts 2022 kl. 12.00. Efter åbningen af tilbuddene skal disse gennemregnes af NIRAS og det forventes at vi kan udvælge den endelige leverandør på det kommende bestyrelsesmøde den 25. marts 2022.

Opstart af anlægsarbejdet vil foregå fra 1. september og afsluttet senest 1. februar mod fjorden og 1. april mod kystsiden og Kanalen. I perioden mellem midt april og midt juni 2022 vil bestyrelsen sammen med entreprenør og NIRAS invitere til orienterings- og dialogmøder i del områderne, men mere om dette senere.

Enø Digelaug har oprettet en hjemmeside, hvor vi kan følge projektet.  LINK

Vi kan også kontakte vores repræsentant som er suppleant, som deltager på bestyrelsens møder:

Benny D. Kristensen, Fjordhusene 78, e-mail bdkristensen@c.dk

Hits: 245

Rating: 4.8/5. From 5 votes.
Please wait...