Diget tager form – markante ændringer i landskabet.

Diget tager form – markante ændringer i landskabet.
Fremdriften med dige byggeriet viser sig tydeligt i landskabet på Enø. Projektet er de fleste steder foran tidsplanen. Diget mod fjorden skal være færdigt den 1. februar pga. fuglenes yngletid. Diget mod havet og Ved Broen skal stå færdigt til 1 april.
Læs i øvrigt artiklen i Sjællandske den 16. nov. om dige byggeriet. Du kan også se opslaget på vores hjemmeside enødigelaug.dk
Diget fra Reedtzholm til Fjordhusene, bagom Fjordhusene og frem til Stejlepladsen er næste færdigt. På Enø Kystvej er diget blevet lidt for højt og bredt nogle steder. Det vil blive rettet, men afventer at der findes et sted at placere det overskydende materiale.
Der mangler at blive opsat træspuns ved Enø Kystvej 241 samt lavet gennemgangs skots og overgange. Placeringen af trævæggen er svær at placere pga. mange ledninger og rør, som ikke umiddelbart er tegnet præcist ind i tegningerne. Der arbejdes på en løsning.
Ved Strandvejen er den yderste del af kystsikringen næsten færdig. Her mangler der kun sandfodringen. Holbøll skal lægge de øverste sten på diget om således at toppen bliver med større sten som sikrer diget bedre – og samtidig også gør det besværligt at gå på toppen af diget og dermed genere beboerne i sommerhusene langs stranden.
Etablering af diget ind mod ”fluepapiret” er nu påbegyndt.
Det ser pt. Lidt voldsomt ud langs stranden. Der mangler ler til havdiget, men det er på vej. Efter at lerlaget er lagt kan ”sandbjergene langs stranden lægges ud over diget. Ude ved Strandvejen er diget kommet lidt for tæt på, og flyttes derfor ca. 1 meter ud mod vandkanten.
Etableringen af betonkanten fra stranden og op forbi ”vinterbaderne” og til sejlklubben er påbegyndt. Efterfølgende fortsættes rundt om ”vinterbaderne” til Græshoppebroen.
Arbejdet følges tæt med byggemøder hver 14-dag. Her bliver alle problemer vendt og løsninger fundet. Har du spørgsmål kan du altid henvende dig til Digelauget.
Der er et godt samarbejde mellem byggerådgiveren NIRAS, Holbøll og Digelauget.
Det sidste stykke langs med Ved Broen påbegyndes i nov./dec. Der skal laves en del aftaler med Vej og Park om koordinering af arbejdet, da Vej og Park samtidig skal lave reparation og vedligehold på kloak/dræn langs kanalen.
 
Klik på LINK og se den dejlige fim optaget fra en drone, den er flot

LINK

Hits: 96

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...